Rentest AS teenuste hinnakiri

Kehtiv alates 22.04.2020

Aegade broneerimine ja lisainfo: 13 500

Lepingu muudatused
Lepingu pikendamine perioodi lõpus tasuta
Lepingu muudatus (maksetähtaja muutmine, perioodi/läbisõidu muutmine, rentniku vahetus, lisavarustuse lisamine, lepingus sisalduvate teenuste lisamine/eemaldamine, kindlustustingimuste muudatus jne.) 150,00
Ühekordselt osutatavad teenused
Rehvide hooajaline vahetus ja ladustamine (kuni 18″) 75,00
Rehvide hooajaline ladustamine 4 tk 30,00
Rehvide vahetus 4 tk (kuni 18″) 45,00
Mootoriõli täissünteetiline (1 liiter)  25,00
 Sõiduki toomise ja viimise teenus Tallinn/Tartu/Pärnu  50,00
 Sõiduki visuaalne kontroll lepingu perioodi jooksul  30,00
Maanteeameti registri toimingud rendileandja esindaja poolt (lisandub riigilõiv ja muud toiminguga seotud kulud) 40,00
 Asendusauto  vastavalt lühirendi hinnakirjale
Muu

 

Lihtkirjalike volikirjade väljastamine tasuta
Notariaalne volikiri (lisandub notarikulu ja riigilõiv) 15,00
Kütusekaardi asendamine tasuta
Ühekordne arve administreerimise tasu (teenuse/kauba arve esitatud Rentest ASi nimel ning tingimustel) 15,00
Parkimiskorra või muudest rikkumistest tulenevate trahvisummade administreerimistasu juhul kui nõude esitab kohtutäitur ja Rentest AS tasub 15,00
Lepingu rikkumisel sõiduki võtmine rendileandja valdusesse

300,00

Teenustasud on toodud eurodes ja ei sisalda käibemaksu.

Teenuste/kaupade hind, mida ei ole kirjeldatud hinnakirjas, määratakse kokkuleppel.

Aegade broneerimine ja lisainfo tel: 13500