Rentest AS teenuste hinnakiri

Kehtiv alates 01.12.2017

Aegade broneerimine ja lisainfo: 13 500

Lepingu muudatused
Lepingu pikendamine perioodi lõpus tasuta
Lepingu muudatus (maksetähtaja muutmine, perioodi/läbisõidu muutmine, rentniku vahetus, lisavarustuse lisamine, lepingus sisalduvate teenuste lisamine/eemaldamine, kindlustustingimuste muudatus jne.) 150,00
Ühekordselt osutatavad teenused
Rehvide hooajaline vahetus ja ladustamine (kuni 18″) 75,00
Rehvide hooajaline ladustamine 4 tk 33,00
Rehvide vahetus 4 tk (kuni 18″) 55,00
Rehvide transport Eesti piires 10,00
Sõiduauto käsipesu väljast + sisepuhastus 50,00
Pirnivahetus koos pirniga (hõõgniit) 20,00
Mootoriõli täissünteetiline (1 liiter) 22,00
Sõiduki toomise ja viimise teenus Tallinn/Tartu/Pärnu 50,00
Sõiduki visuaalne kontroll lepingu perioodi jooksul 30,00
Maanteeameti registri toimingud rendileandja esindaja poolt (lisandub riigilõiv ja muud toiminguga seotud kulud) 40,00
 Asendusauto  vastavalt asendusauto hinnakirjale
Muu
Lihtkirjalike volikirjade väljastamine tasuta
Notariaalne volikiri (lisandub notarikulu ja riigilõiv) 15,00
Kütusekaardi asendamine tasuta
Ühekordne arve administreerimise tasu (teenuse/kauba arve esitatud Rentest ASi nimel ning tingimustel) 15,00
Parkimiskorra või muudest rikkumistest tulenevate trahvisummade administreerimistasu juhul kui nõude esitab kohtutäitur ja Rentest AS tasub 15,00
Lepingu rikkumisel sõiduki võtmine rendileandja valdusesse

Lepingu ennistamise/taaskäivitamise tasu juhul kui rendileping on lõpetatud ennetähtaegselt

300,00

300,00

Teenustasud on toodud eurodes ja ei sisalda käibemaksu.

Teenuste/kaupade hind, mida ei ole kirjeldatud hinnakirjas, määratakse kokkuleppel

Aegade broneerimine ja lisainfo tel: 13500